Elektronická nástěnka SU OPF Karviná - Databáze změn ve výuce

Důležité sdělení ke zrušení e-nástěnky


Milí studenti OPF,

dne 24.2.2014 nabývá účinnosti nový pokyn děkana k elektronické komunikaci. Jeho hlavní myšlenkou je změna v přístupu k poskytování informací, které Vám OPF podává. V současné době kritizovaná roztříštěnost informačních kanálů se tímto pokynem sjednocuje tak, že Vám konkrétní informace, individualizované pro Vás, budou zasílány do Vaši emailové schránky. Proto je Vaší povinností emailovou schránku pravidelně kontrolovat. Zároveň platí, že pokud komunikujete s pracovníky fakulty, jste povinni použít fakultní email. Blíže viz čl. 2 odst. 1 a 2 pokynu děkana:

Čl. 2 Individuální elektronická komunikace se studentem či skupinou studentů
 1. Při individuální elektronické komunikaci jsou pracovníci a studenti povinni používat pouze školní email @opf.slu.cz (příp. @slu.cz). Pracovník SU OPF je povinen odmítnout komunikaci v případě, že byla iniciována studentem z jeho osobního emailu.
 2. Studentům budou na školní email zasílány informace týkající se zejména:
  1. rozvrhových akcí (např. zrušení výuky a jejím nahrazení v jiném termínu - informace o změně výuky má předepsanou strukturu v příloze č. 1 tohoto pokynu),
  2. harmonogramu studia a jeho jednotlivých etap (např. informace ke státním závěrečným zkouškám, bakalářským a diplomovým pracím, odborným praxím apod.),
  3. aktuálních událostí celofakultního významu (např. návštěva důležité osoby, shromáždění akademické obce, informace týkající se AS SU nebo AS OPF apod.),
  4. sdělení studijního oddělení SU OPF,
  5. sdělení ve vztahu k poplatkům a stipendiím.
Tímto pokynem se ruší e-nástěnka a obsahuje řadu dalších změn týkajících se Vašeho studia, proto mu věnujte pozornost. Je dostupný na intranetu: https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/pokyny-dekana/pd_2014_1_k-elektronicke-komunikaci-mezi-pracovniky-a-studenty-su-opf

Vaše studijní oddělení

Databáze změn ve výuce


Tato stránka nadále slouží k interní evidenci zrušení nebo přesunu výuky. Tyto informace nejsou veřejné, pro zobrazení nebo vložení použijte odkazy v pravé části.
menu

 • vložit záznam
 • editovat záznam
 • zobrazit záznamy

 • OPF
 • Úvodní strana OPF

 • Nápověda
  Pro vložení záznamu musíte kliknout nejprve na vložit záznam, systém vás teprve poté vyzve k přihlášení.

  Pokud se vám neuloží záznam na el. nástěnku je možné, že vkládáte text kopírováním z aplikace Word. Zkuste jej do el. nástěnky napsat přímo.