Dnes je Úterý, 22. Září 2020
Svátek má Darina

Vyhledávání v obsahu stránek
 

 
Zpět     Struktura     Informace     Členové
obrázek obrázek
 
 
Rychlé odkazy
Přihlásit uživatele  
Obchodně podnikatelská fakulta zavedla nové www stránky - http://www.slu.cz/opf/cz.
Tyto původní stránky slouží pouze pro přístup k archivním dokumentům.

Osobní karta Ing. ZAPLETALOVÁ Šárka, Ph.D.
Kliknutím se fotka zvětší.
Titul před Ing.
Jméno Šárka
Příjmení ZAPLETALOVÁ
Titul za Ph.D.
Kancelář B-B202
Telefon +420596398433
Funkce
odborný asistent (Katedra podnikové ekonomiky a managementu)
E-mail
Webmaster

Konzultační hodiny
viz Informační systém Stag
Webmaster
 
Publikační činnost
1. Evaluation of the Usability of Selected Innovation Concepts for Managing Innovation Activities
  E+M Ekonomie a management
  ISSN 1212-3609, rok vydání 2018, vydavatel 
2. Knowledge of the EFQM Excellence Model: Case Study of the Czech Enterprises
  Scientific Papers of the University of Pardubice
  ISSN 1211-555X, rok vydání 2018, vydavatel 
3. A Research Study of Internationalization Process of the Czech Family Businesses in Turbulent Markets
  Review of Integrative Business and Economics Research
  ISSN 2304-1013, rok vydání 2017, vydavatel 
4. A Research Study of Internationalization Processes of the Czech Family Businesses in Turbulent Markets
  Proceedings SIBR Conference on Interdisciplinary Business and Economics Reseach (Volume 6, Issue 5)
  ISSN 2223-5078, rok vydání 2017, vydavatel Society of Interdisciplinary Business Research
5. Competitive Strategies of the SMEs: Empirical Evidence from the Czech Republic
  Forum Scientiae Oeconomia
  ISSN 2300-5947, rok vydání 2017, vydavatel 
6. International Management of Czech Family Enterprises: Decisions on International Entrepreneurial Activities
  Central European Business Review
  ISSN 1805-4862, rok vydání 2017, vydavatel 
7. Lidské zdroje v českých rodinných podnicích
  ISBN 978-80-7510-268-3, rok vydání 2017, vydavatel Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
8. Management inovací
  ISBN 978-80-7510-230-0, rok vydání 2017, vydavatel Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
9. Management.
  ISBN 978-80-7510-231-7, rok vydání 2017, vydavatel Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
10. Mezinárodní podnikání. Vybrané strategické, manažerské a ekonomické aspekty.
  ISBN 978-80-7400-654-8, rok vydání 2017, vydavatel C.H. Beck
11. The Decision Making of Small and Medium-Sized Enterprises to Enter Foreign Markets
  International Conference on Decision Making for Small and Meidum-Sized Enterprises. Conference Proceedings
  ISBN 978-80-7510-243-0, rok vydání 2017, vydavatel Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
12. The Decision Making on Strategy in the Context of Business Excellence Models: The Performance and Strategy
  International Conference on Decision Making for Small and Meidum-Sized Enterprises. Conference Proceedings
  ISBN 978-80-7510-243-0, rok vydání 2017, vydavatel Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
13. The Penetration of Business Excellence Model Approach and Interconnection with Corporate Social Responsibility in Emerging Country: A Case Study in the Czech Republic
  Proceedings SIBR Conference on Interdisciplinary Business and Economics Reseach (Volume 6, Issue 5)
  ISSN 2223-5078, rok vydání 2017, vydavatel Society of Interdisciplinary Business Research
14. Management of Internationalization Process: Research Study from the Czech Republic
  Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016
  ISBN 978-80-7435-635-3, rok vydání 2016, vydavatel Univerzita Hradec Králové
15. Podnikatelské prostředí
  ISBN 978-80-7510-209-6, rok vydání 2016, vydavatel Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
16. Porters Competitive Strategies and Human Resources in Czech Family Businesses
  Proceedings in Human and Social Sciences at the Common Conference
  ISBN 978-80-554-1270-2, rok vydání 2016, vydavatel EDIS-Publishing Institution of the University of Zilina
17. The Strategic Decisions in the Internatinalization of Czech Large Enterprises and SMEs
  Journal of Global Economics, Management and Business Research
  ISSN 2454-2504, rok vydání 2016, vydavatel 
18. Vliv lidských zdrojů na úspěch mezinárodních podnikatelských aktivit: Komparativní studie v českých rodinných a nerodinných podnicích
  Scientific Papers of the University of Pardubice
  ISSN 1211-555X, rok vydání 2016, vydavatel 
19. Does the Tail Wag the Dog or Brillance and Stagnation of a Knowledge Intensive Organization (Case Study)
  European Business & Management
  ISSN 2331-0626, rok vydání 2015, vydavatel 
20. Character of Entrepreneurial Subjects in Olomouc Region
  Ekonomika Management Inovace
  ISSN 1804-1299, rok vydání 2015, vydavatel 
21. International Business Management: The Management of Geographical Diversification of Czech Companies at the Beginning of Internationalization Process
  18 Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment Conference Proceedings
  ISBN 978-80-7509-342-4, rok vydání 2015, vydavatel Mendel University in Brno
22. Internationalization of Czech Companies
  ISBN 978-3-659-79233-5, rok vydání 2015, vydavatel LAP Lambert Academic Publishing
23. Mezinárodní podnikání v České republice: Výzkumná studie
  Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015. Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede
  ISBN 978-80-8122-143-9, rok vydání 2015, vydavatel Univerzita J. Selyeho
24. Models of Czech Companies´ Internationalization
  Journal of International Entrepreneurship
  ISSN 1570-7385, rok vydání 2015, vydavatel 
25. Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích
  ISBN 978-80-87865-16-3, rok vydání 2015, vydavatel Ekopress
26. The Degree of Czech Companies´ Internationalization
  European Business & Management
  ISSN 2331-0626, rok vydání 2015, vydavatel 
27. The Most Important Features of Organizational Behaviour during a Knowledge Management System Building. Science Journal of Business and Management
  Science Journal of Business and Management, Special Issue: The Role of Knowledge and Management´s Tasks in the Companies
  ISSN 2331-0626, rok vydání 2015, vydavatel 
28. The Role of Knowledge in the Internationalization Process: A Research Study from the Czech Republic
  Science Journal of Business and Management, Special Issue: The Role of Knowledge and Management´s Tasks in the Companies
  ISSN 2331-0626, rok vydání 2015, vydavatel 
29. Internacionalizace českých podnikatelských subjektů
  Vybrané trendy současného podnikání v České republice
  ISBN 978-80-7248-945-9, rok vydání 2014, vydavatel Studia Oeconomica
30. International Management: The Stage Approach to the International Process of the Czech Companies
  International Journal of Managment, IT and Engineering
  ISSN 2249-0558, rok vydání 2014, vydavatel 
31. Internationalization Process Management: Foreign Entry
  Proceedings of the 24th International Business Information Management Association Conference. Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation
  ISBN 978-0-9860419-3-8, rok vydání 2014, vydavatel 
32. The Economic Crisis and Company Management: Influences and Consequences
  E+M Ekonomie a Management
  ISSN 1212-3609, rok vydání 2014, vydavatel 
33. The Internationalization Process of Czech Companies
  International Business Management
  ISSN 1993-5250, rok vydání 2014, vydavatel 
34. Internacionalizace podnikatelských aktivit: determinace procesu mírou znalostí
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013
  ISBN 978-80-225-3636-3, rok vydání 2013, vydavatel Vydavatelství Ekonóm Bratislava
35. International Management: The Approaches to the International Process of Entrepreneurial Activities of the Czech Companies
  Proceedings in Global Virtual Conference
  ISBN 978-80-554-0649-7, rok vydání 2013, vydavatel Žilinská univerzita v Žiline
36. International Management: The Approaches to the International Process of Entrepreneurial Activities of the Czech Companies
  Proceedings in Global Virtual Conference
  ISBN 978-80-554-0649-7, rok vydání 2013, vydavatel Žilinská univerzita v Žiline
37. Internationalization of Entrepreneurial Activities - Global Approach and Competitiveness
  Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013
  ISBN 978-80-245-1959-3, rok vydání 2013, vydavatel VŠE
38. Internationalization of Entrepreneurial Activities: Innovation to Entrepreneurial Competitiveness
  The Business & Management Review
  ISSN 2047-2854, rok vydání 2013, vydavatel 
39. Mezinárodní podnikatelské aktivity českých podniků
  ISBN 978-80-7248-885-8, rok vydání 2013, vydavatel Studia Oeconomica
40. Faktory ovlivňující rozhodování o začátku internacionalizace podnikatelských aktivit
  Periodica academica
  ISSN 1802-2626, rok vydání 2012, vydavatel Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Brno
41. Internationalization Process Management of Entrepreneurial Activities in Caring Economics
  Proceedings Book. 7th International Symposium on Business Administration
  ISBN 978-605-4222-18-6, rok vydání 2012, vydavatel Çanakale Onsekiz Mart University
42. Krizový management
  ISBN 978-80-7248-782-0, rok vydání 2012, vydavatel SU - OPF Karviná
43. Krizový management podniku pro 21. století
  ISBN 978-80-86929-85-9, rok vydání 2012, vydavatel EKOPRESS Praha
44. Přístupy k internacionalizaci podnikatelských aktivit českých podniků
  E + M Ekonomie a Management
  ISSN 1212-3609, rok vydání 2012, vydavatel Technická univerzita Liberec, Ekonomická fakulta
45. Strategický management mezinárodních podnikatelských aktivit
  Manažment podnikania a vecí verejných
  ISBN 978-80-970759-2-7, rok vydání 2012, vydavatel Slovenská akadémia manažmentu
46. Strategický management v době světové krize
  Sborník recenzovaných příspěvků z 1. mezinárodní vědecké konference Ekonomika a řízení podniku ve 21. století, CD
  ISBN 978-80-248-2768-1, rok vydání 2012, vydavatel  EkF, VŠB-TU
47. The Factors Influencing the Internationalization Process Management of Czech Entreperneurial Subjects
  International Journal of Management, IT and Engineering
  ISSN 2249-0558, rok vydání 2012, vydavatel International Journal of Multidisciplionary Research Academy
48. The Internationalization Process Management of Entrepreneurial Activities
  International Journal of Arts and Commerce
  ISSN 1929-7106, rok vydání 2012, vydavatel Center for Enhancing Knowledge
49. Entrepreneurship, Sustainable Development and Utilisation of Renewable Energy Sources (RES) in Conditions of Recent Czech Economy
  LACHIEWICZ, S., SZYMAŇSKA, K., KUROWSKA, M. The Determinants of Entrepreneurship Development in SME Sector Comapnies
  ISBN 978-83-7283-398-3, rok vydání 2011, vydavatel Technical University of Lodz
50. Internationalization Process Management of Entrepreneurial Activities
  Manažment podnikania a vecí verejných
  ISBN 978-80-970759-0-3, rok vydání 2011, vydavatel Slovenská akadémia manažmentu
51. Role znalostí při realizaci zahraničních podnikatelských aktivit
  Sborník z mezinárodní vědecké konference Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y)
  ISBN 978-80-87533-02-4, rok vydání 2011, vydavatel Univerzita Palackého
52. The Influence of Globalization on Management of Internationalization Process of Czech Entrepreneurial Subjects
  The International Conference Hradec Economic Days 2011. Economic Development and Management of Regions. Peer-Reviewed Conference Proceedings Part II.
  ISBN 978-80-7435-101-3, rok vydání 2011, vydavatel Gaudeamus, University of Hradec Králové
53. The Role of Company Management with Respect to the Environmental Management System (recenze)
  Acta Academica Karviniensia
  ISSN 1212-415x, rok vydání 2011, vydavatel  OPF SU Karviná
54. Vybrané evoluční teorie procesu internacionalizace podnikatelských aktivit
  Acta academica karviensia
  ISSN 1212-415X, rok vydání 2011, vydavatel  OPF SU Karviná
55. Vybrané problémy implementácie modelu riadenia strategickej a operatívnej výkonnosti podnikových procesov (recenze)
  Acta Academica Karviniensia
  ISSN 1212-415x, rok vydání 2011, vydavatel  OPF SU Karviná
56. Internacionalizace českých firem: podnikání pro nové desetiletí
  Podnikání pro nové desetiletí: Jsme připraveni?
  ISBN 978-80-7410-016-1, rok vydání 2010, vydavatel VŠP, a.s. Ostrava
57. Proces internacionalizace podnikatelských aktivit v zemích EU
  Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU
  ISBN 978-80-7248-631-1, rok vydání 2010, vydavatel Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
58. Rozvoj procesu internacionalizace podnikatelských aktivit českých podniků v podmínkách globální ekonomiky
  Súčasné výzvyv riadení podniku II
  ISBN 978-80-557-0145-5, rok vydání 2010, vydavatel Ekonomická fakulta UMB
59. The Influence of Globalization on the Competitive Marketing Strategy
  International Congress on the Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics - AVA Congress
  ISBN 978-963-502-897-9, rok vydání 2009, vydavatel University of Debrecen
60. The Influence of Globalization Process on the Business Management of Entrepreneurial Subjects in Central and Eastern Europe
  Current Issues of Business and Law
  ISSN 1822 - 9530, rok vydání 2008, vydavatel International school of law and business
61. Vybrané trendy ovlivňující mezinárodní obchodní aktivity podnikatelských subjektů
  Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi
  ISBN 978-80-8070-964-8, rok vydání 2008, vydavatel Žilinká univerzita
62. Bakalářský seminář
  ISBN 80-86764-61-0, rok vydání 2007, vydavatel VŠP, a.s. Ostrava
63. Vliv globalizace na zapojení českých podnikatelských subjektů do mezinárodního obchodu
  Sboorník příspěvků z mezinárodní vědecké konference II. část
  ISBN 978-80-969742-0-7, rok vydání 2007, vydavatel Žilinská univerzita
64. Zapojení českých podnikatelských subjektů do mezinárodního obchodu
  VSP Entrepreneurship Studies
  ISSN 1802-0453, rok vydání 2007, vydavatel VŠP, a.s. Ostrava
65. Comparative Studies of Developing and Supporting Entrepreneurial Trends in Education in the USA and Europe
  VSP Entrepreneurship Studies
  ISSN 1802-0453, rok vydání 2006, vydavatel VŠP, a.s. Ostrava
66. Cross-border Mergers and Acquisitions in the Czech Republic
  VSP Entrepreneurship Studies
  ISSN 1802-0453, rok vydání 2006, vydavatel VŠP, a.s. Ostrava
67. Marketing a marketingové dovednosti II
  ISBN 80-6-86764-51-6, rok vydání 2006, vydavatel VŠP, a.s. Ostrava
68. Marketing a marketingové dovednosti I.
  ISBN 80-86764-76-X, rok vydání 2006, vydavatel VŠP, a.s. Ostrava
69. Students Enterprising during their Study in the Business School Ostrava plc
  Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Podnikavost - přirozená součást vzdělávacího procesu
  ISBN 80-86764-30-3, rok vydání 2005, vydavatel VŠP, a.s. Ostrava
70. The Competitive Advantage of Czech Entrepreneurial Subjects and the Czech Republic´s Entrance in the European Union
  Sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference Konkurenceschopnost firem
  ISBN 80-902713-6-7, rok vydání 2005, vydavatel  EkF, VŠB-TU
71. The Financing of Exports with the State Support in the Czech Republic
  Textbook of International Conference Polityka Finansowa Polski Wobec Aktualnych i Przyszlych Wyzwan
  ISBN 83-60197-01-6, rok vydání 2005, vydavatel Wysza Szkola Ekonomiczna
72. The Importace of Intercultural Dimensions in the Segmentation of the European Union Market
  Textbook of International Konference Firm and Competitive Environment
  ISBN 80-7302-103-X, rok vydání 2005, vydavatel Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Webmaster