SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

IV. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE DOKTORANDŮ
A MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ


KARVINÁ, 4. 11. 2011

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA


Jméno: příjmení: titul:
Datum narození /dd.mm.rrrr/:

Telefon: E-mail:

Studuji doktorský studijní program: ANO NE

Vysoká škola:
IČO:
Fakulta:
Adresa:

Statut:
Účastník konference s prezentací příspěvku
Účastník konference bez prezentace
Pouze publikování ve sborníku bez účasti na konferenci

Název příspěvku:

Jazyk příspěvku: český slovenský anglický ruský německý

Přihlašuji se do sekce:
1. Marketing a management v podnikové sféře
2. Regionální disparity, evropská integrace
3. Ekonomická teorie, praktické politiky
4. Ostatní


Doprovodný program konference:

Prohlídka ve společnosti Jäkl Karviná, a. s.: zúčastním se nezúčastním se
Společenské setkání s rautem: zúčastním se nezúčastním se
Adresa pro zaslání sborníku:

Číslo účtu, ze kterého bude uhrazen konferenční poplatek: