SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

IV. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE DOKTORANDŮ
A MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ


KARVINÁ, 4. 11. 2011

 
 • Organizace konference
 • Pokyny pro autory a šablona
 • Přihláška
  SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA,
  SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION IN KARVINA

  4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR Ph.D. STUDENTS
  AND YOUNG SCIENTISTS


  KARVINA November 4th 2011

    • Information
 • Instructions for authors & Example
 • Application
 • stránky Ústavu doktorských studií
 • web page of Institute of Doctoral Studies